COVID-19

‘อู่ฮั่น’ ระดมฉีดยาฆ่าเชื้อจุดสำคัญ ต้อนรับเปิดเมืองวันแรก

นครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ทางตอนกลางของจีน ซึ่งเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่สำคัญ รวมถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และสถานีรถไฟ รับการเปิดเมืองตามปกติในวันนี้  (8 เม.ย.)

XxjpbeE007151 20200408 PEPFN0A001 scaled 2

รายงานระบุว่าการฆ่าเชื้อโรคเกิดขึ้น เนื่องจากอู่ฮั่นยกเลิกข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังปิดเมืองนานเกือบ 11 สัปดาห์ โดยเมื่อวันอังคาร (7 เม.ย.) อู่ฮั่นส่งเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลไปเก็บขยะและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณรั้วกั้นทางโค้ง จุดควบคุมการจราจร และถังขยะบนทางพิเศษ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บริหารจัดการในเขตเมืองมากกว่า 270 คน รถฉีดยาฆ่าเชื้อ 30 คัน และรถบรรทุก 2 คัน ถูกส่งไปทำความสะอาดอุโมงค์ลอดใต้สะพาน 18 แห่ง ใกล้ศูนย์กลางขนส่งในเขตอู่ชาง รวมถึงภายในสถานีรถไฟอู่ชาง

ซึ่งในการเปิดเมืองวันแรกนี้ บรรยากาศในนครอู่ฮั่นคึกคักอย่างมาก ขบวนรถยนต์ต่อแถวยาวหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ขณะที่สถานีรถไฟ ก็มีผู้คนทยอยขึ้นรถไฟหมายเลขเค 81 (K81) ซึ่งมุ่งสู่นครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน

มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากอู่ฮั่นทางรถไฟมากกว่า 55,000 คน ซึ่งราว 40% มุ่งหน้าสู่พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง และจะมีรถไฟโดยสารออกเดินทางจากอู่ฮั่นมุ่งหน้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ เสิ่นเจิ้น และเมืองอื่นๆ ทั้งสิ้น 276 ขบวน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่น เทียนเหอ เริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศเช่นกัน  โดยคาดว่าจะมีเที่ยวบินขาเข้าและขาออกในวันนี้มากกว่า 200 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม อู่ฮั่นประกาศใช้ข้อบังคับห้ามเดินทาง ซึ่งถือเป็นเป็นการปิดเมืองครั้งประวัติการณ์ ครอบคลุมการระงับระบบขนส่งสาธารณะของเมือง ตลอดจนเที่ยวบินและรถไฟขาออกทั้งหมด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา : Xinhua Thai