World News

‘โกลด์แมน แซคส์’ เพิ่มคาดการณ์ ‘เฟด’ ขึ้นดอกเบี้ย หลัง ‘พาวเวล’ ลั่น ไม่หยุดจนกว่าจะคุมเงินเฟ้อได้

“โกลด์แมน แซคส์” เพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ “ธนาคารกลางสหรัฐ” หลังประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% และ “เจอโรม พาวเวล ” ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทีมนักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนกิจชั้นนำของสหรัฐ นำโดยนายแจน แฮทซิอุส คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนธันวาคม และปรับขึ้น 0.25% ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ขึ้นดอกเบี้ย

ซึ่งจะส่งผลให้กรอบอัตราดอกเบี้ยของเฟด เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 4.5%-4.75% เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4%-4.25%

การปรับเพิ่มคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นไม่นาน หลังเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% มาอยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ (21 ก.ย.) ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดยังได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ ปรับเพิ่มแนวโน้มอัตราว่างงาน และเน้นย้ำว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ก็มีความจำเป็น เพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 80

ขณะที่ นายเจอโรม นายพาวเวล ก็ได้แถลงหลังการประชุมว่า เขาจะไม่พิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยจนกว่าจะมั่นใจว่า ตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟดที่ 2%

“คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) เห็นพ้องที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง และจะเดินหน้าปรับลดอัตราเงินเฟ้อต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ดังนั้น แนวทางที่เราคิดในขณะนี้คือ การมุ่งมั่นให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ซึ่งการทำให้ภารกิจดังกล่าวลุล่วงได้นั้น เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะขยายตัวต่ำกว่าแนวโน้มที่ควรจะเป็น และตลาดแรงงานอาจจะชะลอตัวลง” นายพาวเวลกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo