World News

AMRO ชี้ ‘เศรษฐกิจมาเลเซีย’ ฟื้นตัวแกร่ง แรงหนุน ‘บริโภคเอกชน-ส่งออก’ พุ่ง หลังเจอผลกระทบ ‘โควิด-19’

 “AMRO” ระบุ เศรษฐกิจมาเลเซียกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง จากภาวะชะงักงันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 และต้นปี 2565

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคแห่งภูมิภาคอาเซียนบวกสาม หรือ  AMRO เปิดเผย “Annual Consultation Report on Malaysia” ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของมาเลเซีย ประจำปี 2565 โดยระบุว่า มาเลเซียได้ทยอยกลับมาเปิดเศรษฐกิจใหม่ แม้เผชิญกับการกลับมาระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในช่วงต้นปี 2565 โดยได้แรงหนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนในระดับสูง โครงการฉีดวัคซีนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพดูแลสุขภาพที่เพียงพอ

เศรษฐกิจมาเลเซีย

ด้วยว่า เศรษฐกิจของมาเลเซียมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากโรคโควิด-19 ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และการกำหนดนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จะช่วยป้องกันปัญหาในอนาคต และปกป้องเสถียรภาพทางการเงิน

รายงานระบุว่า เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงรักษาทิศทางขยายตัว 6% ในปี 2565 หลังจากมีการเติบโตในไตรมาสแรก ด้วยแรงหนุนจากการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และการส่งออกที่คึกคัก

ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของมาเลเซีย จะเพิ่มขึ้นปานกลางอยู่ที่ 3% ในปี 2565 จาก 2.5% ในปี 2564 ซึ่งสะท้อนการส่งผ่านราคาอาหาร และพลังงานทั่วโลกที่สูงขึ้นบางส่วนไปสู่ราคาผู้บริโภค

AMRO เน้นย้ำว่า การค้าและกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศที่แข็งแกร่ง รวมถึงการจัดสรรสิทธิพิเศษถอนเงิน จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ทำให้ธนาคารกลางมาเลเซีย สามารถสร้างกันชนเงินสำรองในปี 2564

ทั้งนี้ การปรับปรุงสถานะเงินสำรองได้เสริมสร้างความสามารถของธนาคารกลาง ในการรับมือกับความผันผวนของกระแสเงินทุนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo