World News

‘ลาว’ ไฟเขียวขึ้น ‘ค่าแรงขั้นต่ำ’ ช่วยรับมือค่าครองชีพพุ่ง

“ลาว” ประกาศขึ้นค่าแรง ขั้นต่ำ ให้กับพนักงานภาคเอกชน หลังราคาสินค้า-บริการ ปรับขึ้น ทำค่าครองชีพพุ่งสูง เริ่มสิงหาคมนี้ 

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์ส รายงานว่ารัฐบาลลาวมีมติเพิ่มค่าจ้างแรงขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับพนักงานภาคเอกชน จากเดิม 1.1 ล้านกีบ (ราว 2,600 บาท) เป็น 1.3 ล้านกีบ (ราว 3,100 บาท) ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เพื่อรับมือสถานการณ์ค่าครองชีพพุ่งสูง

มาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนหลายล้านคน ที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดขณะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าบริการปรับตัวสูงขึ้น โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาว เป็นผู้เสนอมาตรการเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนี้ และได้รับการประกาศใช้โดยสำนักนายกรัฐมนตรีลาวแล้ว

ค่าแรงขั้นต่ำ

มติดังกล่าวกำหนดให้เจ้าของโรงงานเสื้อผ้า และโรงงานประเภทอื่น ๆ ปฏิบัติตามมาตรการค่าแรงขั้นต่ำใหม่ โดยนายจ้างจะถูกดำเนินคดี หากไม่จ่ายค่าแรง ขั้นต่ำใหม่แก่ลูกจ้าง ทว่ามาตรการนี้ไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐบาล ซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับแตกต่างกัน

สำนักนายกรัฐมนตรีลาว เปิดเผยว่าสหพันธ์แรงงานลาว ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือประเด็นสัญญาจ้างงานรายบุคคล หรือเหมารวม ค่าแรง นโยบาย และผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวง บอกด้วยว่า นายจ้างควรเห็นอกเห็นใจแรงงาน และช่วยพวกเขายกระดับการใช้ชีวิต เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ช่วยนายจ้างสร้างผลกำไร โดยการเพิ่มค่าแรง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ป้องกันผู้คนตกลงสู่ห้วงความยากจน และเผชิญความยากลำบากท่ามกลางค่าครองชีพที่พุ่งสูง

อ่านข่าวเพิ่มเติม