World News

‘จีน-ลาว’ เปิดตัว ‘เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ’ เวียงจันทน์ ประเดิมนั่งรถบัสพลังงานใหม่

 เปิดเขตสาธิตคาร์บอนต่ำไซเสดถา (Saysettha Low-Carbon Demonstration Zone) เขตสาธิตที่จีนและลาวร่วมกันสร้างขึ้น ผ่านการประชุมทางวิดีโอ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว ขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของการก่อสร้าง อันเป็นการเปิดบทใหม่ของความร่วมมือระหว่างจีนกับลาว เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือใต้-ใต้

จ้าวอิงหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน กล่าวว่าโครงการสาธิตคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาไซเสดถา (SDZ) ถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างประชาคมจีน-ลาวที่มีอนาคตร่วมกัน และย้ำถึงความพยายามร่วมกันของทั้งสองประเทศ ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(XHDW)(2)中老应对气候变化南南合作万象赛色塔低碳示范区揭牌 01 1

 

เขตพัฒนาไซเสดถา ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว ครอบคลุมพื้นที่ 11.5 ตารางกิโลเมตร เป็นโครงการความร่วมมือสำคัญระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาว โดยคาดว่าที่นี่จะเป็นทั้งนิคมอุตสาหกรรมและย่านเมืองใหม่ในเวียงจันทน์ ด้วยเงินลงทุนรวมราว 5 พันล้านดอลลาร์  (ราว 1.71 แสนล้านบาท)

จ้าวกล่าวว่า จีนยินดีเดินหน้าทำงานร่วมกับลาวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคาร์บอนต่ำ เพื่อประโยชน์ของประชาชนสองประเทศ ตลอดจนสร้างคุณูปการให้กับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของสองฝ่าย

ด้านไซนคร อินทวงค์ (Saynakhone Inthavong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาว กล่าวว่าโครงการเขตสาธิตคาร์บอนต่ำไซเสดถา เป็นต้นแบบของความร่วมมือทวิภาคีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตนหวังว่าความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของสองประเทศจะบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น

(XHDW)(1)中老应对气候变化南南合作万象赛色塔低碳示范区揭牌 01
ในวันเดียวกัน ฝ่ายจีนได้ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือชุดที่สองสำหรับเขตสาธิตดังกล่าวให้แก่ลาวอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยรถบัสโดยสารพลังงานใหม่ 12 คัน รถบรรทุกพลังงานใหม่ 8 คัน และยานพาหนะพลังงานใหม่เพื่อการบังคับใช้กฎหมายจำนวน 8 คัน บรรลุเป้าหมายการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างเขตสาธิตแห่งนี้ของจีนกับลาว โดยสิ่งของช่วยเหลือชุดแรกนั้นถูกส่งมายังเวียงจันทน์เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของจีนและลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างเขตสาธิตคาร์บอนต่ำไซเสดถา ผ่านการประชุมทางวิดีโอ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยตลอดสองปีที่ผ่านมา คณะทำงานจากทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแก้ปัญหาอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการวางแผนการจัดตั้งเขตสาธิตคาร์บอนต่ำจนเสร็จสิ้น อันประกอบด้วยเป้าหมายในการพัฒนา ภารกิจหลัก และโครงการสำคัญต่างๆ

ที่มา:สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight