World News

‘ไทย’ อันดับ 100 ติดกลุ่ม ‘ความสามารถต่ำมาก’ ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ EPI ปี 64

เปิดผลจัดอันดับ ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ EPI ประจำปี 2564 พบไทยติดอันดับ 100 อยู่ในกลุ่มความสามารถต่ำมาก ขณะเนเธอร์แลนด์ ยังรั้งอันดับ 1 โดยมีออสเตรีย และเดนมาร์ก อยู่ในอันดับรองลงมา

วันนี้ (16 พ.ย.) อีเอฟ เอดูเคชัน เฟิร์สต์ (EF Education First) บริษัทด้านการศึกษาภาคเอกชน เปิดเผยผลการจัดอับ ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EPI) ประจำปี 2564 พบว่า ไทย ได้รับคะแนน 419 คะแนน  ติดอยู่ในอันดับที่ 100 จากทั้งหมด 112 ประเทศ และภูมิภาค ของการจัดอันดับครั้งนี้ และติดอยู่ในกลุ่มความสามารถต่ำมาก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเมื่อปีที่แล้ว ไทยติดอยู่ในอันดับที่ 89 จากการจัดอันดับทั้งหมด 99 ประเทศ และภูมิภาค

ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ

หากดูเฉพาะในเอเชีย พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 22 จากทั้งหมด 24 ประเทศ และดินแดน และหากแยกออกเป็นเฉพาะเมืองนั้น พบว่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย ติดอยู่ในกลุ่ม ความสามารถต่ำ ได้คะแนน 471 คะแนน

ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ

ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ

ประเทศในสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มความสามารถต่ำมาก กลุ่มเดียวกับไทย รวมถึง เมียนมา ในอันดับที่ 93 และกัมพูชา ในอันดับที่ 97

ส่วน ประเทศอื่น ๆ นั้น พบว่า สิงคโปร์ ติดอยู่ในอันดับสูงสุดในกลุ่มอาเซียด้วยกัน โดยอยู่ในลำดับที่ 4  และอยู่กลุ่มที่มีความสามารถสูงมาก ตามด้วยฟิลิปปินส์ ในลำดับที่ 18 มาเลเซียที่ 28 เวียดนามที่ 66 อินโดนีเซียที่ 80 โดยไม่มีลาว และบรูไน อยู่ในการจัดอันดับนี้แต่อย่างใด

ขณะประเทศซึ่งติดอยู่ในอันดับ 1 ของดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีนี้ คือ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับเมื่อปีที่แล้ว ตามมาด้วย ออสเตรีย และเดนมาร์ก ในลำดับที่ 2 และ 3  ส่วนประเทศที่อยู่ใน 3 ลำดับสุดท้ายของการจัดอันดับครั้งนี้ รวมถึง คองโก ซูดานใต้ และเยเมน

ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ

ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ

ดัชนีวัดภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ความสามารถประชากร 2 ล้านคน

ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ความสามารถของประชากร 2 ล้านคน ในประเทศ และภูมิภาคต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ โดยการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนี้  ใช้ข้อมูลของผู้ทดสอบ ที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน (EF SET) หรือแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ EF  โดยสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ทดสอบส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือวัยหนุ่มสาวที่กำลังจะจบการศึกษา และเฉพาะเมือง และประเทศที่มีผู้ทดสอบอย่างน้อย 400 คนเท่านั้น ที่จะถูกจัดอันดับใน ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้

รายงานระบุด้วยว่า ในการจัดอันดับดัชนีปีล่าสุดนี้ พบสิ่งที่น่าสนใจในหลายด้าน โดยพบว่า เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออก มีแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น ขณะที่เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปอย่างผสมผสาน

ในปีนี้ ยังเป็นครั้งแรก ที่ประชากรเพศชาย มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แซงหน้ากลุ่มเพศหญิง

อ่านข่าวเพิ่มเติม