World News

‘ลาว’ ส่งออก ‘ไฟฟ้า’ 9 เดือนแรก โกยรายได้กว่า 2 พันล้านดอลล์

“ลาว” โกยรายได้กว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ จากการส่งออกไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นถึง 12% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทมส์ รายงานว่า นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน และแผนพัฒนา ของลาว ได้รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติลาวว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ลาวมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าจำนวน 2,012 ล้านดอลลาร์ หรือราว 66,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

นายสอนไซ ระบุว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ลาวมีปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับประเทศอื่น ๆ ที่ 26,972 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 80.75% ของเป้าหมายการขายไฟฟ้าที่ทางสมัชชาแห่งชาติลาวอนุมัติไว้ที่ 33,400 kWh

get 19 4

ขณะที่ในประเทศนั้น มีการจัดหาไฟฟ้าคิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 7,253 ล้าน kWh มูลค่าราว 659 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของเป้าหมายที่วางไว้ 9,021 ล้าน kWh

นายสอนไซ กล่าวด้วยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ลาวผลิตไฟฟ้าปริมาณ 30,723 ล้าน kWh คิดเป็นสัดส่วน 73.29% ของเป้าหมายที่วางไว้ที่ 41,916 ล้าน kWh โดยในช่วง 3 เดือนข้างหน้า จะผลิตไฟฟ้าอีก 11,305 ล้าน kWh คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วประมาณ 518 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บรรลุปริมาณการผลิตได้ตามเป้า

ทั้งนี้  ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของลาว โดยเฉพาะส่วนที่มีการจัดจำหน่ายสู่ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวคาดการณ์ว่า ระหว่างปี 2564-2568  โรงไฟฟ้าลาวจะผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในประเทศ และการส่งออก เพิ่มขึ้น 79% จากปริมาณที่ผลิตได้ ในช่วงปี 2559-2563

ขณะเดียวกันกระทรวง คาดว่า ลาวจะผลิตไฟฟ้าได้ 276,096 ล้าน kWh คิดเป็นมูลค่าราว 12,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณการนำเข้ากระแสไฟฟ้าได้ราว 2,880 เมกะวัตต์ (MW) และเปิดทางให้ลาวส่งออกได้อย่างน้อย 5,000 MW

ปัจจุบัน ลาวมีโรงไฟฟ้ามากกว่า 80 แห่ง ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ถ่านหิน ชีวมวล และพลังแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 10,000 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้ามากกว่า 53,000 ล้าน kWh

ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ลาวยังมีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยขณะนี้ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงไฟฟ้าบางแห่ง ขณะบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว

ทั้งนี้ ลาวมีกระแสไฟฟ้าสำหรับการบริโภคภายในประเทศเกินความต้องการ โดยจ่ายพลังงานครอบคลุมครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคส่วนอื่นๆ ครอบครัวชาวลาวราว 95% และหมู่บ้าน 93% ของทั้งประเทศ ต่างมีไฟฟ้าใช้ ขณะนครหลวง และเมืองหลักๆ ทั้งหมดล้วนเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม