World News

จับตา ‘ไบเดน’ ร่วมเวที ‘อาเซียนซัมมิต’ หวังคานอำนาจจีน หลังทรัมป์เมินประชุม 3 ปีติด


สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ จะเข้าร่วม “อาเซียนซัมมิต” การประชุมผู้นำ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ผ่านระบบการประชุมทางไกลวันนี้ (26 ต.ค.)

การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของประธานาธิบดีไบเดนเป็นการส่งสัญญาณว่า สหรัฐยังคงต้องการมีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวถึง 3 ปีติดต่อกัน จนทำให้จีนสามารถแผ่อิทธิพลในภูมิภาคดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐจะมีขึ้นในเวลา 20.00 น. วันนี้ ตามเวลาไทย

อาเซียนซัมมิต

ทางด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของบรูไน ภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We care, We prepare, We prosper) ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายในทุกมิติ ทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ จะทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสุดยอดทั้งหมด โดยมีผู้นำ หรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ตลอดจนผู้นำของคู่เจรจา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐ ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การการค้าโลก (WTO)ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 ในช่วงเริ่มต้นการประชุม เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 และการสร้างเสริมความร่วมมือ เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติในอนาคต

กำหนดการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมอาเซียนซัมมิต ตามเวลาประเทศไทย 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

 • 08.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38
 • 10.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 39
 • 12.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22
 • 14.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24
 • 20.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

 • 09.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 24
 • 11.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1
 • 14.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 24
 • 18.00 น. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16

อาเซียนซัมมิต

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

 • 10.15 น. การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 13
 • 12.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 18
 • 14.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 4
 • 15.30 น. พิธีปิดและส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน

นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นสำคัญที่จะผลักดัน อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในการหารือของทุกกรอบการประชุม โดยไทยสนับสนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา เพื่อรับมือการแพร่ระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโควิด-19 อย่างรอบด้าน

การฟื้นฟูและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุค “Next Normal” และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อรับมือกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปี 2565 กัมพูชาจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียน และในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 25 ฉบับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม