World News

กัมพูชา เลิกคำสั่งระงับเที่ยวบิน 3 ประเทศอาเซียน


กัมพูชา ยกเลิกคำสั่ง ระงับเที่ยวบิน จาก 3 ประเทซในอาเซีย “มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์” หลังฉีดวัคซีนครบโดยเกินเป้าหมาย

มัม บุนเฮง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา แถลงข่าวว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีผลบังคับใช้ทันที หลังจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แล้ว

“คำสั่งข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อฟื้นกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกพื้นที่ ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่และฟื้นบริการคมนาคมทางอากาศอีกครั้ง” บุนเฮงกล่าว

กัมพูชา

กัมพูชามีคำสั่งระงับเที่ยวบินจากทั้งสามประเทศ เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการตัดสินใจยกเลิกคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกัมพูชามีประชาชนฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดสแล้ว 13.65 ล้านคน หรือ 85.33% ของประชากรทั้งหมด 16 ล้านคน และมีประชาชนฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 12.94 ล้านคน คิดเป็น 80.8% ขณะที่มีประชาชนฉีดวัคซีนโดสที่ 3 หรือโดสกระตุ้น รวมอยู่ที่ 1.62 ล้านคน หรือ 10.1%

กระทรวงฯ รายงานพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 144 ราย เมื่อวันเสาร์ (23 ต.ค.) ทำให้ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่ 117,644 ราย และพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 2,725 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: