World News

จีนเร่งร่างกม. ห้ามพ่อ-แม่ให้ ‘ภาระการเรียน’ แก่ลูกมากเกินไป!!


สมาชิกสภานิติบัญญัติของจีน กำลังพิจารณาร่างกฎหมาย ห้ามผู้ปกครองมอบหมายภาระงานทางวิชาการให้ลูกมากเกินไป

วันจันทร์ (18 ต.ค.) จางเถี่ยเหว่ย โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการนิติบัญญัติ สังกัดคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เผยว่าร่างกฎหมายการส่งเสริมการศึกษาภายในครอบครัว กำหนดว่าผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาสำหรับการเรียน พักผ่อน เล่นสนุก และออกกำลังกายของผู้เยาว์อย่างเหมาะสม

ขณะเดียวกันร่างกฎหมายฯ ยังเรียกร้องผู้ปกครองมีส่วนร่วมป้องกันบุตรหลานเสพติดการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการทบทวนระหว่างการประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์ (19-23 ต.ค.)

get 11 15 1 e1634632809469

ก่อนหน้านี้ ภาคการศึกษาใหม่ที่กำลังจะมาถึงของเหล่านักเรียนจีนอาจแตกต่างจากเดิม เนื่องจากพวกเขาจะสามารถใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษานานขึ้น หากเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นภายใต้โครงการระดับชาติเพื่อลดทอนปริมาณการบ้านที่มากเกินไปและการเรียนพิเศษของเด็กในระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม ทางการจีนออกแนวปฏิบัติมุ่งลดภาระการบ้านของนักเรียนและภาระการเงินของผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา  หลิ่วอวี้กัง เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจีน เปิดเผยข้อกำหนดในภาพรวมของโครงการข้างต้น ได้แก่ ผลักดันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียน และพัฒนาระบบบริการภายในโรงเรียนที่ครบครัน โดยโรงเรียนต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนการสั่งการบ้าน ให้บริการหลังเลิกเรียนที่ดีขึ้น และปรับปรุงการสอนในห้องเรียน

โรงเรียนต้องดำเนินระเบียบข้อบังคับป้องกันภาระทางวิชาการของนักเรียนที่มากเกินไป โดยจะมีการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน

get 13 24 e1634632802913

ทั้งนี้ จีนพยายามขยายบริการหลังเลิกเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียน เพื่อบรรเทาภาระการบ้านและการเรียนพิเศษมากเกินไป โดยกระทรวงฯ สนับสนุนการจัดชมรมศิลปะ กีฬา ทักษะแรงงาน การอ่าน และงานอดิเรกอื่นๆ ขณะคณะครูได้รับอนุญาตจัดตารางทำงานที่ยืดหยุ่นและได้รับเงินพิเศษหากดูแลเด็กหลังเลิกเรียน ส่วนครูที่เกษียณอายุแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรทางสังคม อาทิ ชิลเดรน พาเลซ (Children’s Palac) จะเข้ามามีบทบาทในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

กระทรวงฯ กระตุ้นเตือนโรงเรียนพัฒนาการสอนในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการศึกษาในชั้นเรียน พร้อมส่งเสริมโรงเรียนออกโครงการและตำราใหม่ และใช้ประโยชน์จากหลักสูตรออนไลน์ที่จัดทำโดยคณะครูชั้นนำทั่วประเทศ โดยกระทรวงฯ เริ่มคัดเลือกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณภาพสูงทั่วประเทศในเดือนนี้ด้วย

หลิ่วเสริมว่าโรงเรียนไม่ควรจัดการสอบข้อเขียนกับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขณะการสอบปลายภาคควรจัดให้เฉพาะนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

ที่มา:สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight