World News

‘เซี่ยงไฮ้’ ยึดยาผิดกฎหมาย ลักลอบนำเข้าจากไทย

กรมศุลกากรเซี่ยงไฮ้ประกาศว่า ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง สามารถตรวจยึดยาผิดกฎหมาย ประเภทยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (psychoactive drug) ได้มากกว่า 1,800 เม็ดจากสัมภาระของผู้ที่ลักลอบนำของเข้ามาขายในจีน

มีรายงานว่าผู้โดยสารรายนี้เป็นบุคคลสัญชาติจีน ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย โดยมีการตรวจพบกล่องยา 1 กล่อง และกล่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 กล่อง

ยาผิดกฎหมาย

อีกทั้งมีการซุกซ่อนนาฬิกาไฮเอนด์ 10 เรือน และ ยาลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของ “ไดอะซีแพม” จำนวน 1,078 เม็ด น้ำหนักรวม 196.22 กรัม และยาประเภทเดียวกันที่มีส่วนผสมของ “เฟนเทอร์มีน” จำนวน 756 เม็ด น้ำหนักรวม 77.48 กรัม

บุคคลรายนี้ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างให้นำนาฬิการะดับไฮเอนด์ ยา และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมข้างต้นเข้ามายังจีน

ขณะนี้ กรมศุลกากรเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้ว

กรมศุลกากรเซี่ยงไฮ้ระบุว่า “ไดอะซีแพม” และ “เฟนเทอร์มีน” เป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของจีน การใช้ยาทั้งสองเกินขนาดจึงอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ

ยาผิดกฎหมาย

อนึ่ง จีนมีระบบใบอนุญาตสำหรับการนำเข้ายาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ระบุไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายการควบคุมยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม