World News

‘ไข้เลือดออก’ กลับมาอีกครั้ง! ‘ลาว’ เตือนประชาชนรับมือการระบาด

“ลาว” เตือน! ประชาชนรับมือ “ไข้เลือดออก” ระบาด ยอดติดเชื้อพุ่งตั้งแต่ต้นปี

กระทรวงสาธารณสุขลาวเรียกร้องให้หน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศระมัดระวังตนเองและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานจากกระทรวงฯ ระบุว่า จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของลาวสะสมอยู่ที่ 66 ราย นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเดือนมกราคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ไข้เลือดออก ลาว 2564

มาตรการดังกล่าวรวมถึงการปิดภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างมิดชิด ล้างทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำทั้งหมด นำปลาหางนกยูงไปใส่ไว้ในโถน้ำเพื่อให้กินลูกน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบ้าน นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการป่วยยังได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจเลือดในโรงพยาบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่ติดเชื้อเร็วที่สุด ซึ่งไทย ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูง ขณะที่ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม