ดูหนังออนไลน์
World News

สำคัญต่อโลกอย่างไร? ‘แผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี’ ของจีน

จีนจะทำการประเมินข้อเสนอของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ระหว่างการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ในเดือนนี้

ต้นร่างของนโยบายที่มีความสำคัญสูงสุดของประเทศจีนฉบับนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีของจีน ขณะเดียวกัน ก็จะนำพาความเชื่อมั่นมาสู่โลก แบบจำลองแผนระยะ 5 ปีข้างต้น แสดงถึงประสบการณ์การพัฒนาอันล้ำค่าของจีน ซึ่งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลเศรษฐกิจด้วยวิธีการที่มองทั้งองค์รวม และสร้างสมดุลพลวัตแก่เป้าหมายที่หลากหลาย

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความสำเร็จราวปาฏิหาริย์ ในการพัฒนาประเทศของจีน สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือกระบวนการวางแผนพัฒนาระยะ 5 ปีของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกแห่งนี้

ประการแรก การวางแผนของจีน ซึ่งมีจำนวนประชากรมากเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรโลก สะท้อนถึงการวางกลยุทธ์พัฒนาประเทศที่ชัดเจน โดยชาวจีนจำนวนมหาศาลข้างต้น เป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางราว 400 ล้านคน การพัฒนาอย่างมั่นคงของจีนจึงย่อมเป็นประโยชน์ต่อโลก

get 31

ผู้นำจีน มีมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำคัญ ด้านการพัฒนาของจีน จากมุมมองระยะยาว มีกลยุทธ์ และอย่างมีระบบ กลไกการวางแผนงานระยะ 5 ปีของจีน ช่วยสร้างความมั่นใจว่าจีนจะเข้าใกล้เป้าหมายการเป็นประเทศทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งนี้มอบโอกาสในการคาดการณ์ให้แก่ทั่วโลก

นอกจากนี้ แผนระยะ 5 ปีของประเทศฉบับนี้ มีนโยบายที่มั่นคงและสอดประสานกัน โดยยึดโยงกับมติของมหาชนในวงกว้าง จึงสร้างความมั่นใจที่มากพอให้แก่บรรดานักลงทุนต่างชาติ

กระบวนการตัดสินใจจัดทำแผนพัฒนาประเทศของจีน เกี่ยวโยงกับข้อมูลที่ได้รับจากคณะทำงานระดับมันสมอง หน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดของบรรดาผู้แทนระดับรากฐานด้วย

ไฟไหม้ เหมืองถ่านหิน ฉงชิ่ง

ตั้งแต่วันที่ 16-29 ส.ค. จีนได้รับคำแนะนำมากกว่า 1 ล้านรายการ สำหรับการจัดทำแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 จากประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับกระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดทำแผนงานนี้ของจีน มิได้เป็นการออกแบบขึ้นโดยนักการเมืองจำนวนหนึ่งเพื่อดึงคะแนนเสียงหรือคะแนนความนิยมดังเช่นในประเทศตะวันตก แต่มีเป้าหมายเพื่อทำความปรารถนาในการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนให้บรรลุผลสำเร็จ

เมื่อวางแผนแล้วเสร็จ แผนงานก็จะถูกนำไปปฏิบัติโดยหน่วยงานระดับผู้นำ โดยจีนได้กำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้น เพื่อดำเนินภารกิจตามที่ระบุไว้ในแผน และจัดตั้งกลไกการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อรับประกันว่าจะบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ของประเทศนั้นก็กำลังจะสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ อันเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้นำของจีนรักษาสัญญาที่ตนเคยให้ไว้

รูปแบบการวางแผนงานและการนำไปดำเนินการ ที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีของจีน เป็นเหตุผลสำคัญเบื้องหลังความเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถีรยภาพของจีนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขณะเดียวกันความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของจีนก็ได้สร้างโอกาสมากมายมหาศาลให้กับบริษัทต่างชาติ

รถ33

ในช่วงที่จีนดำเนินการตามแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนก้าวหน้าอย่างโดดเด่น ต้นทุนการดำเนินธุรกิจปรับตัวลดลงและบริการต่างๆ สำหรับองค์กรธุรกิจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ความเชื่อมั่นของบริษัทต่างชาติในตลาดจีนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และหลายบริษัทได้ขยายกิจการของตนในประเทศจีน

ในการจัดทำแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 นี้ จีนมุ่งมั่นสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนา ปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างลงลึกยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันและขจัดความเสี่ยงและความท้าทายที่สำคัญ

แผนงานข้างต้นยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความสำเร็จของการพัฒนาร่วมกันและการแก้ไขปัญหาระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าลดความเข้มของก๊าซคาร์บอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดก่อนปี 2030 และเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี 2060 อันเป็นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ที่มา:สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight