World News

‘สถานดูแลคนชรา’ จีนโตกระฉูด เตรียมรับผู้สูงอายุเกิน 300 ล้านคนใน 5 ปี

สถานดูแลคนชรา” จีน โตกระฉูด ทั่วประเทศมีเกือบ 2.2 แสนแห่ง เตรียมรับสังคม ผู้สูงอายุ คาดอีก 5 ปีมีจำนวนเกิน 300 ล้านคน

กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนเปิดเผยว่า จีนมีสถานที่และสถาบันดูแลผู้สูงอายุเกือบ 220,000 แห่ง เมื่อนับถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีเตียงสำหรับผู้สูงอายุกว่า 7.9 ล้านเตียง โดยจำนวนสถาบันดูแลผู้สูงอายุและเตียงผู้สูงอายุเติบโต 26.6% และ 7.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบปีต่อปี

หลี่ปางฮว่า รองผู้อำนวยสำนักบริการผู้สูงอายุของกระทรวงฯ แถลงว่าเมื่อนับถึงสิ้นปี 2562 เบี้ยยังชีพในเขตเมืองและชนบทของจีนครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมด 14.47 ล้านคน ขณะที่กว่า 35 ล้านคนได้รับประโยชน์จากแผนสวัสดิการและเงินอุดหนุนสำหรับผู้สูงอายุหลากหลายประเภท

หลี่เสริมว่า กรอบการทำงานเชิงสถาบันสำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน ปี 2559-2563 โดยให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ที่ประสบปัญหาได้

หลี่เสริมเนื่องจากประชากร ผู้สูงอายุ ของ จีน มีแนวโน้มเกิน 300 ล้านคนในอีก 5 ปี จึงจะมีการเสริมสร้างความพยายามฝึกอบรมผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อประกันว่าจะมีผู้อำนวยการบ้านพักคนชรา 10,000 คน และนักสังคมสงเคราะห์นอกเวลาหรือเต็มเวลา 100,000 คน ได้รับการฝึกอบรมสำหรับรองรับบริการด้านนี้ภายในสิ้นปี 2565

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม