World News

รวันดาเตรียมอนุญาต ‘ปลูกกัญชา’ ส่งออกทางการแพทย์

รวันดาเตรียมอนุญาต ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังหารายได้จากการส่งออก

คณะกรรมการพัฒนารวันดา (RDB) เปิดเผยว่า รัฐบาลรวันดาเตรียมออกใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางกำกับดูแลการเพาะปลูก การแปรรูป และการส่งออกพืชผลบำบัดมูลค่าสูงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

กัญชา

แถลงการณ์ของคณะกรรมการฯ กล่าวว่า รวันดาจะเริ่มเปิดรับคำร้องขอใบอนุญาตจากนักลงทุนที่สนใจกัญชา แม้การบริโภคกัญชาในประเทศจะยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม

“กัญชาทางการแพทย์ที่ผลิตในรวันดามีไว้เพื่อรองรับตลาดส่งออกเท่านั้น” แถลงการณ์ระบุ ขณะรัฐบาลรวันดาคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออก รวมถึงเพิ่มโอกาสการจ้างงานในการเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรแปรรูปได้อย่างมีนัยสำคัญ

oil

ก่อนหน้านี้แดเนียล นงามีเจ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของรวันดา กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์แห่งชาติว่าขณะนี้รวันดาได้นำเข้ากัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ แต่ในอนาคตประเทศควรสามารถจัดหาสมุนไพรดังกล่าวได้เอง

ทั้งนี้ นงามีเจย้ำเตือนว่าทางการจะบังคับใช้กฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกและส่งออกกัญชาในรวันดาอย่างเข้มงวด และรัฐบาลจะไม่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาในทางไม่ถูกต้อง อาทิ การสูบ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม