World News

‘นิวซีแลนด์’ แซงหน้าญี่ปุ่น ขึ้นแท่นพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก


“นิวซีแลนด์” แซงหน้าญี่ปุ่น ขึ้นแท่นพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ด้าน “สหรัฐ” หล่นตุ๊บไปอันดับ 21 เพราะพิษโควิด-19

ผลการจัดอันดับล่าสุดโดยดัชนีหนังสือเดินทาง (Passport Index) ในวันจันทร์ (5 ต.ค. 63) ชี้ให้เห็นว่า พาสปอร์ตของนิวซีแลนด์เป็นหนังสือเดินทางที่ “ทรงอิทธิพล” ที่สุดในโลก

ดัชนีหนังสือเดินทางได้คัดเลือกให้นิวซีแลนด์ขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศและภูมิภาคที่มีพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก แซงหน้าญี่ปุ่น ซึ่งตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 2 ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายด้านการเดินทางอันเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

พาสปอร์ต ทรงอิทธิพล

ดัชนีหนังสือเดินทางเป็นหนึ่งในหลายดัชนีที่ใช้วัดการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ รอบโลกโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเดินทางของประเทศ สมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) รวม 193 ประเทศ และอีก 6 ดินแดนทั่วโลก

ปัจจัยหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับ ได้แก่ คะแนนความสามารถในการเคลื่อนย้ายทั่วโลก ข้อกำหนดของวีซ่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง และคะแนนความเปิดกว้างระดับโลก ขณะที่มาตรการและข้อจำกัดของโรคโควิด-19 ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดอันดับครั้งนี้เช่นกัน

ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศนิวซีแลนด์สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใน 129 ประเทศและภูมิภาคได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) เพิ่มขึ้นจาก 80 ประเทศและภูมิภาคในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เมื่อปีที่แล้วจำนวนประเทศและภูมิภาคที่ผู้ถือหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าโดยไม่ต้องของวีซ่าล่วงหน้ารวมอยู่ที่ 169 แห่ง

ท่องเที่ยว11462 e1601916277870

ขณะเดียวกัน พาสปอร์ตของสหรัฐ ตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 21 เนื่องจากการรับมือกับโรคโควิด-19 ที่ไม่ดีพอ อีกทั้งยังมีเพียงไม่กี่ประเทศและภูมิภาคที่เปิดรับนักเดินทางจากสหรัฐ

นอกเหนือจากนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นแล้ว ประเทศและภูมิภาค 10 อันดับแรกในการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของดัชนีพาสปอร์ตดังกล่าวระบุว่า ดัชนีพาสปอร์ตเริ่มดำเนินการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2557 โดยอาร์ตัน แคปิตอล (Arton Capital) บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมอนทรีออลของแคนาดา โดยถือเป็นเครื่องมือการจัดอันดับพาสปอร์ตในเชิงตอบโต้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ทั้งยังเป็นการจัดอันดับพาสปอร์ตแบบเรียลไทม์เพียงรายเดียวที่ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทันทีที่มีการยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงวีซ่าครั้งใหม่

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม