ดูหนังออนไลน์
World News

พบ ‘สเปิร์ม’ เก่าแก่ที่สุดในโลก ฝังอยู่ในก้อนอำพันอายุ 100 ล้านปี

ค้นพบ “สเปิร์มสัตว์” เก่าแก่ที่สุดในโลก ฝังอยู่ในก้อนอำพันเมียนมาอายุ 100 ล้านปี

นักบรรพชีวินวิทยาของจีนร่วมกับคณะวิจัยจากเยอรมนีและอังกฤษ ค้นพบ “สเปิร์มสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก” เท่าที่พบในปัจจุบัน โดยอยู่ในก้อนอำพันชิ้นหนึ่งที่มีอายุ 100 ล้านปี อ้างอิงจากรายงานของสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

สเปิร์ม เก่าแก่ที่สุดในโลก

รายงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารของราชสมาคมกรุงลอนดอนฉบับบี ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences) โดยก่อนการค้นพบครั้งล่าสุดนี้ สเปิร์มสัตว์ที่ได้รับการยืนยันว่าเก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณ 50 ล้านปี

สเปิร์มดังกล่าวมาจากออสตราคอด (ostracod) สัตว์ที่จัดอยู่ในชั้นครัสเตเชียน (crustaceans) หรือสัตว์จำพวกมีเปลือกแข็งหุ้มร่างกายแบบเป็นปล้อง ซึ่งมักมีขนาดเล็กจิ๋วแค่ประมาณ 1 มิลลิเมตร แต่กระจายอยู่ทั่วไปในมหาสมุทร ทะเลสาบ หนองน้ำ แม่น้ำ และบ่อน้ำ

นักวิจัยค้นพบสเปิร์มหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของออสตราคอด ในก้อนอำพันจากยุคครีเทเชียสที่พบในเมียนมา ก้อนอำพันนี้มีน้ำหนัก 0.676 กรัมและมีตัวอย่างสเปิร์มออสตราคอด 39 ตัวอย่าง

สเปิร์ม อำพัน
ภาพเปรียบเทียบอวัยวะสืบพันธุ์และสเปิร์มของสัตว์จำพวกออสตราคอด จากสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

นักวิจัยพบว่าสเปิร์มออสตราคอดโบราณ มีความยาวมากกว่า 1 ใน 3 ของความยาวลำตัวออสตราคอด มีความคล้ายคลึงกับรูปร่างสเปิร์มของออสตราคอดยุคใหม่ ออสตราคอดโบราณสามารถสร้างสเปิร์มขนาดยักษ์และสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นเดียวกับลูกหลานของมันในยุคปัจจุบัน

“สเปิร์มขนาดใหญ่สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของการผสมพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญของการมีประชากรออสตราคอดจำนวนมาก” หวังเหอ สมาชิกของทีมวิจัยและนักวิจัยของสถาบันในเมืองหนานจิงกล่าว

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม