World News

วิจัยชี้ ‘ผิวสี-เอเชีย’ มีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มสองเท่า

รายงานวิจัยที่จัดทำโดยรัฐบาลอังกฤษชี้ว่า ชนกลุ่มน้อยในอังกฤษซึ่งเรียกรวมกันว่า BAME ได้แก่ กลุ่มคนผิวสี (Black) คนเอเชีย (Asian) และชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อื่น (Minority Ethnic groups) มีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 หลังจากที่ติดเชื้อแล้ว มากกว่าคนผิวขาวราว 50%

baem

สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ ระบุว่า กลุ่มประชากรเชื้อสายบังกลาเทศ คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุด โดยมีความเสี่ยงมากกว่าประชากรผิวขาวราวสองเท่า

ขณะที่ประชากรเชื้อสายจีน อินเดีย ปากีสถาน ตลอดจนเชื้อสายแคริบเบียนและแอฟริกัน มีความเสี่ยงมากกว่าในระดับ 10% – 50%

แมทท์ แฮนค็อก รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษ  ชี้แจงว่า ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้ และเพื่อหาทางลดความเสี่ยงของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในอังกฤษ

ก่อนหน้านี้ รายงานวิจัยในสหรัฐ และฟินแลนด์ ได้ผลลัพธ์ในลักษณะคล้ายกัน ซึ่ง ดร.สเตอร์กิออส มอสโชส์ แห่ง University of Northumbria ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวโมเลกุล กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ประชากรกลุ่ม BAME อาจมีพันธุกรรมบางอย่าง ที่ทำให้พวกเขาอ่อนไหวต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่ากลุ่มอื่นๆ  แต่เรื่องนี้ ก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม คือปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้ เช่น การมีสมาชิกครอบครัวหลายรุ่นอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือการทำกิจกรรมทางศาสนาที่ต้องใกล้ชิดกัน เป็นต้น

ที่มา : VOA

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo