World News

จีน-ญี่ปุ่น ให้คำมั่นสนับสนุน ‘ชาติกำลังพัฒนา’ เข้าถึงวัคซีน


2 ชาติมหาอำนาจเอเชีย “จีน-ญี่ปุ่น” ให้คำมั่นสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีน

โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นกำหนดให้องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

get 5 2

ระหว่างการประชุมสุดยอดวัคซีนโลกนั้น นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรพัฒนาเอกชน โดยจะให้ให้เงินสนับสนุนราว 300 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9,400 ล้านบาท ต่อองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (GAVI)  ซึ่งญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเวลา 5 ปี นับจากปี 2564  เพื่อสนับสนุนแผนริเริ่มด้านสาธารณสุขระดับโลก

ช่วง 5 ปีก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นได้มอบเงินราว 95 ล้านดอลลาร์ ให้แก่องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน  โดยองค์กรนี้ ทำหน้าที่จัดหาวัคซีนราคาเข้าถึงได้ให้แก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ผ่านความช่วยเหลือจากองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ธนาคารโลก และองค์กรอื่นๆ ผ่านการรวบรวมเงินทุนจากประเทศผู้บริจาคหลายแห่ง

แถลงการณ์จากเว็บไซต์องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนระบุว่าทางองค์กรกำลัง “จัดหาเงินทุนฉุกเฉินให้แก่ระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ สามารถคุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ ดำเนินการเฝ้าระวังและฝึกอบรมที่จำเป็น ตลอดจนสั่งซื้อชุดทดสอบวินิจฉัยโรค” สำหรับต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ทางด้าน จ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน เปิดเผยว่าจีนจะให้การสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึง และความสามารถในการซื้อวัคซีนในประเทศกำลังพัฒนา

โฆษกจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนยึดมั่นในวิสัยทัศน์การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ และให้ความสำคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาความมั่นคงทางสาธารณสุขทั่วโลก

ทั้งนี้ จ้าวเสริมว่าจีนจะเดินหน้าสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง WHO  และกลุ่มพันธมิตรเพื่อวัคซีน พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงและความสามารถในการซื้อวัคซีนในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการสร้างชุมชนเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคนด้วย

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว