ดูหนังออนไลน์
World News

วิจัยพบใช้ยาคู่ ‘ต้านมาเลเรีย-ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย’ ได้ผลดี รักษาคนไข้ ‘โควิด-19’

ผลการทดลองระดับคลินิค ในฝรั่งเศส ยืนยัน การใช้ยาต้านมาเลเรีย “ไฮดรอกซีคลอโรควิน” (Hydroxychloroquine:HCQ) ร่วมกับยาปฏิชีวะนะ อะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

druu

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ International Journal of Antimicrobial Agents ชี้่ว่า การนำยาทั้ง 2 มาใช้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-36 คนนั้น ให้ผลลัพธ์ที่ออกมาในทางที่ดีมาก หลังการตรวจหาเชื้อไวรัส ในคนไข้ที่ได้รับยาทั้ง 2 ตัวคู่กันได้ผลเป็นลบ และใช้เวลาในการได้รับยาเพียงแค่ 6 วันเท่านั้น

ในการวิจัยนี้ คณะนักวิจัยจากสถาบันโรคติดเชื้อเมดิเตอร์เรนี ไอเอชยู ในเมืองมาร์แซลล์ ของฝรั่งเศส ภายใต้การนำของดร.ฟิลิปเป โกเตรลา ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน โดยกลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 20 คน ที่ได้รับยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ขนาด 600 มิลลิกรัม ควบคู่ไปกับการได้ยาอะซิโธรมัยซิน ซึ่งขนาดการให้ยาตัวที่ 2 นี้ขึ้นอยู่กับอาการป่วยของคนไข้แต่ละราย

ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 16 คน ไม่ได้รับยาอะซิโธรมัยซิน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และใช้รักษาโรคติดเชื้อ ที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียหลายอย่างด้วยกัน อาทิ การติดเชื้อในทางเดินหายใจ ติดเชื้อที่ผิวหนัง ตา และหู นอกเหนือจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์

หลังการให้ยาผ่านไปได้ 6 วัน ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาทั้ง 2 ตัวนั้น ตรวจพบการมีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่น้อยกว่า 5 % ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การได้รับยาทั้ง 2 ชนิดนี้ควบคู่กันไปนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนได้ที่ได้รับเฉพาะยาไฮดรอกซีคลอโรควินเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์อิสระ ที่ทำการทดลองระดับคลินิคจากข้อมูลเปิด เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการวิจัยถึงการใช้ยา ไฮดรอกซีคลอโรควิน ควบคู่ไปกับยาชนิดอื่นๆ ซึ่งล่าสุดทางกลุ่ม กำลังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมให้ชาวอเมริกันได้ใช้ยา 2 ตัวนี้