World News

ส.ส.สหรัฐร้องทรัมป์เลิกตรวจสอบอุตสาหกรรมรถยนต์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมากกว่า 140 คน ลงนามในจดหมายถึงนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยุติการตรวจสอบผลกระทบด้านความมั่นคงที่เป็นผลมาจากการนำเข้ารถยนต์

trump
โดนัลด์ ทรัมป์

เนื้อหาในจดหมาย ระบุว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัวจากช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ และในบางส่วนของอุตสาหกรรม ก็มีการจ้างงานสูงกว่าช่วงก่อนเศรษฐกิจถดถอย แต่การเรียกเก็บภาษีนำเข้า หรือมาตรการเข้มงวดด้านอื่นๆ ที่นำมาใช้ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ และหรือชิ้นส่วนรถยนต์นั้น กำลังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าว

“เราไม่เชื่อว่าการนำเข้ารถยนต์หรือชิ้นส่วนรถยนต์เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ในทางตรงข้าม เราเชื่อว่าการเพิ่มข้อจำกัดทางการค้าของสินค้าเหล่านี้ จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจเรา”

จดหมายดังกล่าวออกมาเพียงหนึ่งวันก่อนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะจัดประชาพิจารณ์เรื่องการใช้มาตรา 232 เพื่อตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์

ที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้มาตรา 232 เพิ่มภาษีนำเข้าเหล็ก และอลูมิเนียมโดยอ้างความมั่นคงของชาติ ทำให้เกิดเสียงต่อต้านจากสมาคมธุรกิจในประเทศและคู่ค้าของสหรัฐ

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight