World News

ฮ่องกงสั่งฆ่าหมู 4,700 ตัว เจอ ‘เอเอสเอฟ’ รอบ 2


ฮ่องกงเตรียมฆ่าหมู 4,700 ตัว หลังตรวจพบหมูที่โรงเชือดใกล้ชายแดนจีน ติดเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (เอเอสเอฟ) ซึ่งเป็นการพบครั้งที่ 2 ในเวลาเพียงเดือนเดียว

OGUOPGHUZUI6PM2KXBLCNLZU54

โซเฟีย เฉิน อธิบดีกรมสาธารณสุข และอาหารของฮ่องกง เปิดเผยว่า หมูที่ติดเชื้อมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง และได้สั่งระงับการนำเข้าหมูจากจีนทั้่งหมดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงออกมา ขณะที่โรงเชือดในเมืองเจิ้งชุย ซึ่งเป็นโรงเชือดของทางการ จะต้องปิดเพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ก่อนที่จะเปิดดำเนินการต่อไป

การเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้น หลังเมื่อเดือนพฤษภาคม ทางการฮ่องกงเพิ่งสั่งกำจัดหมูไปราว 6,000 ตัว จากการตรวจพบเชื้อไวรัสเอเอสเอฟ ในหมูที่นำเข้ามาจากฟาร์มในมณฑลเดียวกัน และได้มีคำสั่งระงับการนำเข้านาน 1 สัปดาห์ ระหว่างการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรงเชือด