World News

‘เมียนมา’ ประกาศ ‘กฎอัยการศึก’ ใน 37 เมือง

สภาบริหารแห่งรัฐเมียนมา ประกาศ “กฎอัยการศึก” ใน 37 เมืองของ 4 ภูมิภาค และ 4 รัฐ เพียง 1 วันหลังต่ออายุ “ภาวะฉุกเฉิน” ออกไปอีก 6 เดือน

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ในคำสั่งของสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมานั้น ระบุว่าเมืองทั้ง 37 เมือง ที่ประกาศกฎอัยการศึก ประกอบด้วยเมืองจากภูมิภาคสะกาย 11 เมือง รัฐชิน 7 เมือง ภูมิภาคมาเกว และพะโค แห่งละ 5 เมือง รัฐคะยา 4 เมือง ภูมิภาคตะนาวศรี และรัฐกะเหรี่ยง แห่งละ 2 เมือง และรัฐมอญอีก 1 เมือง

กฎอัยการศึก

แถลงการณ์ของสภา บอกด้วยว่า ได้ให้อำนาจบริหาร และตุลาการ แก่ผู้บังคับการกองบัญชาการทหารของตน เพื่อรักษาความปลอดภัย ผดุงหลักนิติธรรม และรักษาความสงบ

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพียง 1 วัน หลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมา ขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมียนมา ออกไปอีก 6 เดือน นับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจมีผลให้ต้องเลื่อนจัดการเลือกตั้ง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ได้

ก่อนหน้านี้ สถานีโทรทัศน์เอ็มอาร์ทีวี ของรัฐบาลเมียนมา รายงานว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมา ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 6 เดือน เนื่องจากประเทศยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ และจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งอย่างสันติ และมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งยังระบุว่า การเลือกตั้งแบบหลายพรรคจะต้องจัดขึ้น “ตามที่ประชาชนต้องการ”

ทั้งนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมา เป็นหน่วยงานรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติถูกควบคุมโดยกองทัพเมียนมา และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เปิดทางให้กองทัพเมียนมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาล มอบอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหารกลับไปอยู่ในมือของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาทั้งหมด

ภายใต้รัฐธรรมนูญเมียนมา ระบุให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ หากกองทัพเมียนมาถ่ายโอนอำนาจการบริหารประเทศให้กับรักษาการประธานาธิบดีในระยะ 6 เดือนก่อนจัดการเลือกตั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo