Videos

ผีก็มีเหตุผลนะ! คราวนี้ผีไม่ได้มาหลอก แต่มาบอกเรื่องพลังงาน

วิทยาศาสตร์มีเหตุผล ผีก็มีเหตุผลนะ! แล้วผีเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไร ไปดูกัน

#PTT #ทราบแล้วเปลี่ยน

อ่านข่าวเพิ่มเติม