Videos

​เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนคนไทย ร่วม ‘เชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่’

เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนคนไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ร่วมปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นความสำคัญ กตัญญูต่อพระคุณ ครู และส่งเสริมวิชาชีพครู อยากให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ

“ครูเจี๊ยบ”  วรัทยา จันทรัตน์ ครูผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีคำนำหน้าว่า ดอกเตอร์ แต่กลับอุทิศตัวสอนเด็กเร่ร่อน เด็กขอทานตามชุมชนให้มีความรู้ และได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ครู 1 9

เป็นเวลานานกว่า 15 ปี ที่ครูเจี๊ยบสอนเด็กเร่ร่อนหลายต่อหลายรุ่น ให้หลุดพ้นจากยาเสพติดให้กลับมาประกอบอาชีพได้ และผลจากการอุทิศตนในการสอนเด็กตามชุมชน ทำให้ครูเจี๊ยบประสบกับปัญหาเรื่องสุขภาพจากการลงพื้นที่

ทุกวันนี้ ครูเจี๊ยบก็ยังคงลงพื้นที่แม้ว่าจะมีอันตรายจากโควิดก็ตาม แต่ครูเจี๊ยบพูดเสมอว่า การศึกษาจะเป็นวัคซีน ให้เด็กเร่ร่อนมีภูมิคุ้มกัน จากสิ่งเลวร้ายและไม่กลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต

เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม