Videos

‘ปตท.’ ส่งทีม ‘PTT Group SEALs’ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลพบุรี

ปตท. ส่งหน่วยปฏิบัติการ PTT Group SEALs ใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2554 ลุยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลพบุรี แจกถุงยังชีพ พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันที

จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง กลุ่ม ปตท. จึงมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง จากการไหล่บ่าของมวลน้ำเหนือลงมายังแม่น้ำป่าสัก

ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs ที่ได้เข้าปฏิบัติภารกิจในการลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงและประชาชนยังต้องการการสนับสนุนเรือ และทีมปฏิบัติการ กว่า 1,000 ครัวเรือน เพื่อขนส่งลำเลียงอาหาร และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ

รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถเดินทางเข้าออกที่พักอาศัย พร้อมส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง ในนามชมรมพลังไทยใจอาสา ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่สามารถใช้ยังชีพได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

น้ำท่วมลพบุรี

น้ำท่วมลพบุรี

น้ำท่วมลพบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo