Videos

คัดแยก ‘ขยะ’ ตั้งแต่ต้นทาง เปลี่ยน ‘ขยะ’ ให้เป็นบุญ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในปัจจุบัน ทำให้มีการนำมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ การรักษาระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) เข้ามาใช้

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้การใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Food Delivery) รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากพฤติกรรมการบริโภค และการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจออนไลน์

ปริมาณขยะเป็นเรื่องของวิกฤติซ้อนวิกฤติ และต้องเร่งรับมือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงยกระดับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะ เป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการกับปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน นำขยะที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขยะที่หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

EP2 OA20210919 ONLINE Moment11 1

โดยขยายผลโครงการฯ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดจุดรับบริจาค (Drop Point) กล่อง ซอง และลังกระดาษ ทุกประเภท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” ส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) และโครงการแยกขวดช่วยหมอ เปิดรับบริจาคขวดพลาสติก ( PET) ใช้แล้ว เพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้คุณหมอสู้โควิด -19

ผู้สนใจร่วมบริจาคได้ที่ Drop Point ใกล้บ้าน หรือนำส่งที่โครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ แยกขวดช่วยหมอ บริษัท ทีอาร์เอฟ จำกัด (อาคารบริการจัดการขยะ) เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.08-8809-6428 และสถานีบริการน้ำมันปตท. “พีทีที สเตชั่น” ที่ร่วมรายการ

EP2 OA20210919 ONLINE Moment9

“โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) จึงนับเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งช่วยในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งช่วยลดภาระให้เจ้าหน้าที่ ในการเก็บขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน

ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาร่วมเก็บ คัดแยก และนำขยะ ทั้งที่เป็นขวดพลาสติก กล่องและลังกระดาษ และอื่น ๆ มาบริจาคยัง Drop Point ในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้ “เพื่อก้าวสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม