ดูหนังออนไลน์
Videos

คัดแยก ‘ขยะติดเชื้อ’ อย่างไร ให้ปลอดภัย


“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” แนะแก้ปัญหาขยะชุดตรวจโควิด-19 “Antigen Test Kit” และ “หน้ากากอนามัย” ใช้แล้ว  ขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการ จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากขยะติดเชื้อโควิด  พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ทำให้ปัจจุบัน ยอดขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เช่น หน้ากากอนามัย และชุดตรวจ Antigen Test kit ที่ใช้แล้ว ซึ่งสามารถทิ้งขยะ 2 อย่างนี้ร่วมกันได้ แต่ที่สำคัญไม่ควรนำขยะติดเชื้อใส่ในขวดพลาสติก เพราะขวดพลาสติกสามารถนำไปแปรรูปต่อได้ อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้

ในเรื่องของระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี และครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบำบัด และการกำจัด ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากทิ้ง และนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนัก และให้ความสำคัญ พร้อมขอความความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วน

EP1 OA20210918 ONLINE Moment8

วิธีทิ้ง “ขยะติดเชื้อ” อย่างปลอดภัย

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit  และ หน้ากากอนามัย เมื่อใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตราย และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะติดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องทิ้งอย่างถูกวิธี ควรเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ (สีแดง) 2 ชั้น

ชั้นแรก ให้ราดหรือพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่นพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง โดยใช้ขยะถุงสีแดง หรือถ้าไม่มีเขียนระบุหน้าถุงว่า “ขยะติดเชื้อ”

สุดท้ายควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที เพื่อความปลอดภัย และนำไปทิ้งโดยแยกถุงออกจากขยะทั่วไป เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เก็บขนจะได้ทราบ และป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปในตัว รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

EP1 OA20210918 ONLINE Moment6

อ่านข่าวเพิ่มเติม