Videos

ทำได้ลงคอ ‘ลอย ชุนพงษ์ทอง’ แฉรัฐบาลไทย เก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นากว่า 100%


นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง “ลอย ชุนพงษ์ทอง” ซัดรัฐบาล เก็บภาษีโมเดอร์นา กว่า 100% จากราคานำเข้า 584 บาท ขายโรงพยาบาลเอกชน 1,100 บาท เตือนหยุดทำเงินกับวัคซีนได้แล้ว

ลอย ชุนพงษ์ทอง นักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดัง ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภา โพสต์คลิป ยูทูป เปิดราคาวัคซีนโมเดอร์นา รัฐเก็บเงินเข้ากระเป๋า จากภาษีทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 111.1% สรุปได้ดังนี้

จากราคานำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา 584 บาท รัฐโดยองค์การเภสัชกรรม ขายให้โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 1,100 บาท มีส่วนต่างเข้าองค์การเภสัชกรรม 516 บาท เทียบภาษีนำเข้า 88% เท่ากับองค์การเภสัชกรรม เก็บภาษีทางอ้อม ทำกำไรจากวัคซีน

นอกจากนี้ เมื่อโรงพยาบาลเอกชน นำวัคซีนไปฉีดให้ประชาชน เข็มละ 1,500 บาท ประชาชนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เท่ากับ 105 บาท ขณะที่โรงพยาบาลเอกชน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากส่วนต่าง 1,500-1,100 เท่ากับ 400 บาท คิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 28 บาท

สรุปภาษีวัคซีนโมเดอร์นา

  • ภาษีนำเข้า 88% เท่ากับ 516 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประชาชนจ่าย 105 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงพยาบาลเอกชนจ่าย 28 บาท

รวมภาษี 649 บาท อัตราภาษีเท่ากับ 111.1%

ลอย ยังฝากคำแนะนำถึงนายกรัฐมนตรี ให้หยุดทำเงินกับวัคซีน ทั้งผ่านองค์การเภสัชกรรม 516 บาท และกระทรวงการคลัง 133 บาท โดยองค์การเภสกรรมควรขายราคาต้นทุน อย่าทำกำไร รวมทั้งควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัคซีนโควิด-19 และช่วยค่าฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเอกชน เข็มละ 100 บาท เพราะช่วยแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนให้รัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม