Videos

เที่ยวง่าย สนุกทุกทริป ‘สมุทรสงคราม’


สมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ สายน้ำสามเวลา แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีเพียง 3 อำเภอเท่านั้น คือ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่ มีความผูกพันกับแม่น้ำแม่กลองมาตั้งแต่อดีต จนได้รับการขนานนามว่า “เมืองสายน้ำสามเวลา”

อ่านข่าวเพิ่มเติม