Videos

ต่างชาติคว้าปันผลหุ้นไทย 4.5 หมื่นล้าน

จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนำข้อมูลจากการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) สูงสุด 10 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย โดยนำเงินปันผลที่จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในงวดปี 2560 มาคำนวณรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นเฉพาะในส่วนนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งแยกตามสัญชาติแต่ละประเทศ พบว่า กลุ่มนักลงทุนต่างชาติได้รับเงินปันผลจาก 10 บริษัทใหญ่ เป็นเงินมูลค่า ประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท

“ต่างชาติ” โกยเงินปันผลกลับบ้าน 4.5 หมื่นล้าน

Add Friend

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight