The Bangkok Insight

‘โฟล์ก-ฟอร์ด’ จับมือร่วมผลิตรถตู้-รถกระบะเชิงพาณิชย์

ดีทรอยต์, 16 มกราคม 2562  โฟล์กสวาเกน กรุ๊ป และ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ประกาศความร่วมมือ ลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในการพัฒนารถร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแ ละตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในยุคที่อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

562000000569801
ผู้บริหารโฟล์กสวาเกนกรุ๊ป และฟอร์ด มอเตอร์ จับมือร่วมการพัฒนารถตู้ และรถกระบะ

ดร.เฮอร์เบิร์ท ไดส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฟล์กสวาเกน และ นายจิม แฮคเก็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยืนยันว่า บริษัททั้งสองมีแผนพัฒนารถตู้เชิงพาณิชย์ และรถกระบะขนาดกลางเพื่อจำหน่ายในตลาดทั่วโลกในปี 2565 ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและเสริมกำลังการผลิต ซึ่งเอื้อให้บริษัททั้งสอง สามารถร่วมทุนกันในการพัฒนารถในรูปแบบต่างๆ ที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีที่โดดเด่น

โดยทั้งสองบริษัทประมาณการว่า รถตู้และรถกระบะเชิงพาณิชย์ ที่พัฒนาร่วมกันจะสร้างผลกำไรได้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ โฟล์กสวาเกน กรุ๊ป และ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อหาโอกาสและศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตรถไร้คนขับ การสัญจรอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัททั้งสองยังคงพิจารณาโครงการพัฒนารถยนต์ในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมร่วมกัน ซึ่งทีมงานจะเริ่มศึกษาในรายละเอียดในระยะเวลาอันใกล้นี้

“ความร่วมมือนี้ จะช่วยทั้งสองบริษัทในการสร้างคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” แฮคเก็ต กล่าวและว่า ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสในการร่วมมือกั นกำหนดแนวทางการขนส่งในยุคต่อไปด้วย

นายไดส์ กล่าวเสริมว่า โฟล์กสวาเกนและฟอร์ด จะนำทรัพยากร ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความแข็งแกร่งในตลาดของแต่ละฝ่าย มาใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ดียิ่งขึ้น ให้แก่ลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นเสาหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ความร่วมมือดังกล่าว ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด แต่จะเป็นการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการร่วม ซึ่งนำโดยนายแฮคเก็ต และนายไดส์ รวมถึงผู้บริหารระดับอาวุโสจากทั้งสองบริษัทอีกหลายคน

1 vw amarok 2018 uk review hero front
รถกระบะโฟล์ก สวาเกน

ความร่วมมือในรถตู้เชิงพาณิชย์และรถกระบะ

ฟอร์ดและโฟล์กสวาเกนมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจในรถตู้เชิงพาณิชย์ และรถกระบะในหลายตลาดทั่วโลก โดยมีรถรุ่นยอดนิยมอย่าง ฟอร์ด ทรานซิท และฟอร์ด เรนเจอร์ เช่นเดียวกับโฟล์กสวาเกนที่มี ทรานสปอร์เตอร์ แคคดี้ และแอมารอก

ยอดขายสะสมของรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กของทั้งสองบริษัทในปี 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคันทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือนี้ แสดงให้เห็นถึงจำนวนการขายสูงสุดในอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับปริมาณการผลิต

ความต้องการรถกระบะขนาดกลางและรถตู้เชิงพาณิชย์ ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นทั่วโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถแบ่งปันต้นทุน ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตของกันและกัน

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ในขณะเดียวกันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ฟอร์ดและโฟล์กสวาเกนไว้

562000000569802
รถตู้ขนาดเล็ก ฟอร์ด

สำหรับความร่วมมือนี้ ฟอร์ดจะออกแบบและผลิตรถกระบะขนาดกลาง ให้กับทั้งสองบริษัท ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้โดยเร็วที่สุดในปี 2565 โดยฟอร์ด มีความตั้งใจที่จะพัฒนารถตู้เชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับลูกค้าในตลาดยุโรป ส่วนโฟล์กสวาเกนก็มุ่งมั่นในการพัฒนารถตู้ขนาดเล็ก สำหรับขับขี่ในเมือง

สาระสำคัญของความร่วมมือดังกล่าว จะก่อประโยชน์ดังนี้

  • ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกทั้งสอง ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนานวัตกรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  • ความร่วมมือนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด
  • บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งสองจะเริ่มผลิตรถกระบะขนาดกลางเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกในปี 2565 และรถตู้เชิงพาณิชย์สำหรับตลาดยุโรป ในลำดับถัดไป
  • ข้อตกลงในการร่วมพัฒนารถตู้และรถกระบะ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและเสริมกำลังการผลิตให้กับทั้งสองบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกำไรตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
  • โฟล์กสวาเกน และ ฟอร์ด มุ่งมั่นที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถไร้คนขับ และการสัญจรอัจฉริยะ ร่วมกัน

Avatar photo