The Bangkok Insight

‘ชุมพร’ จัดศูนย์บัญชาการ 24 ชม.สั่งปิดโรงเรียน 4 ม.ค.หนี ‘ปาบึก’


การเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” ของจังหวัดภาคใต้ มีการตื่นตัวทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพร ซึ่งเคยประสบวาตภัยพายุเกย์เมื่อหลายปีก่อน ได้เตรียมการรับมือมาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ด้วยการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล และติดตามต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ชุมพร1
การประชุมเตรียมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก ที่จังหวัดชุมพร

 

วันนี้ (3 ม.ค.) เวลา 11.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก” และประเมินความรุนแรงของพายุ โดยให้ทุกอำเภอรอการสั่งการจากจังหวัด ในเช้าของวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แจ้งปิดโรงเรียนวันที่ 4 ม.คงชุมพร
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

พร้อมออกประกาศ แจ้งให้วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นวันหยุดเรียน ของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และประกาศห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาด

ชุมพร3
จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ พายุ ปาบึก

อย่างไรก็ตาม การติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ทางจังหวัดชุมพร ได้เตรียมการมาตั้งแต่วานนี้ (2 ม.ค.) โดยเมื่อเวลา 08.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มีบัญชาให้จังหวัดชุมพร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือพายุ “ปาบึก”

พร้อมแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ทุกระยะ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถแจ้งเหตุที่หมายเลข 077-613617-8 หรือสายด่วน 1784