COVID-19

ศบค.แจงแผน ‘วัคซีนเด็ก’ ย้ำไฟเซอร์ผู้ใหญ่ใช้กับเด็กไม่ได้

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แจงแผนฉีดวัคซันเด็ก อายุ 5-12 ปี จะไล่ตามอายุจากมากไปหาน้อย  ย้ำวัคซีนไฟเซอร์ของผู้ใหญ่ใช้กับเด็กไม่ได้ เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดกลุ่เด็ก วัยเรียน วัยรุ่น อายุ 6-8 ปี

วันนี้ (12 ม.ค.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันถึงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก 5-11 ปี
ไฟเซอร์วัคซีนเด็ก
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ มีการสั่งเรียบร้อย และจะทยอยเข้ามาช่วงปลายเดือนนี้หรือภายในเดือนก.พ.65 ซึ่งถือว่าเร็วมาก เพราะว่าวัคซีนเด็กเป็นที่ต้องการทั่วโลก ของไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับสองที่ได้วัคซีนเด็กในทวีปเอเชีย ตอนนี้เตรียมแผนแล้ว โดยจะฉีดไล่จาก11 ปีลงมา
วัคซีนเด็ก
โดยวัคซีนที่จะฉีดให้เด็กจะเป็นฝาสีส้ม จำนวน10ไมโครกรัมต่อโดส ส่วนของผู้ใหญ่ฝาสีม่วง จำนวน 30 ไมโครกรัม ไม่สามารถจะแบ่งวัคซีนของผู้ใหญ่มาฉีดให้เด็กได้ ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครอง อยากให้ลูกของตัวเองฉีดวัคซีนเชื้อตาย ขอให้รออีกระยะ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก ต้องรอผ่านคณะอนุกรรมการอย. อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ปกครองสามารถเลือกสูตรได้ตามความสมัครใจ
อ่านข่าวเพิ่มเติม