The Bangkok Insight

ยังหนัก!! อัพเดท 8 ต.ค. ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ 10 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 22 แห่ง


กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.พบ ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ 10 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 22 แห่ง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สถานการณ์ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 10 จังหวัด 29 สายทาง 52 แห่ง โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 22 แห่ง ดังนี้

ทางหลวงถูกน้ำท่วม

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

 • ทล.2 ท่าพระ-ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 260 เซนติเมตร
 • ทล.12 ขอนแก่น-พรหมนิมิตร ช่วง กม. ที่ 565+600 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามลำน้ำพอง) ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร
 • ทล.2065 พล-ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทาง
 • ทล.2065 พล-ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทาง
 • ทล.2131 บ้านสะอาด-เหล่านางงาม ช่วง กม. ที่ 6+800 – 8+500 ระดับน้ำสูง 80-90 เซนติเมตร

2. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

 • ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 ระดับน้ำสูง 20-25 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม. 18+500 แทน
 • ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 17+000 ระดับน้ำสูง 20-25 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม. 16+600 แทน
 • ทล.307 แยกสวนสมเด็จ-สะพานนนทบุรี ช่วง กม. ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 70 เซนติเมตร

3. จังหวัดสระบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

 • ทล.3034 หน้าพระลาน-บ้านครัว ช่วง กม. ที่ 13+500-15+800 ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร

 

4. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

 • ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร
 • ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร
 • ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 55 เซนติเมตร
 • ทล.32 อ่างทอง-ไชโย ช่วง กม. ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 110 เซนติเมตร
 • ทล.33 นาคู-ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+000-36+400 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

ถนน

5. จังหวัดลพบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

 • ทล.3024 บ้านหมี่-เขาช่องลม ช่วง กม. ที่ 5+600-7+300 ระดับน้ำสูง 170 เซนติเมตร

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

 • ทล.347 บางกระสั้น-บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร
 • ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง
  180 เซนติเมตร
 • ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง
  180 เซนติเมตร ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

7. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

 • ทล.33 สุพรรณบุรี-นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 สะพานคลองทับน้ำ ระดับน้ำสูง 70 เซนติเมตร
 • ทล.340 สาลี-สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร

8. จังหวัดนครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

 • ทล.1 บ้านหว้า-วังไผ่ ช่วง กม. ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร

9. จังหวัดระนอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

 • ทล. 4006 ราชกรูด-วังตะกอ ช่วง กม. ที่ 4+175 ดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง

ถนนท่วม

รมว.คมนาคม สั่งเฝ้าระวังทางหลวงถูกน้ำท่วม

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มอบให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมติดตามข้อมูลปริมาณและทิศทางน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586  และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

อ่านข่าวเพิ่มเติม