ดูหนังออนไลน์
Stock

ANAN เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด กรณีโครงการ’แอชตันอโศก’

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด กรณีคำพิพากษาโครงการแอชตันอโศก

ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับคําพิพากษาของศาลปกครองกลางของโครงการ แอชตันอโศกที่ดําเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัท อนันดํา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 นั้น

ANAN

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวโดยตรงและไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดตามคําพิพากษา แต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากการแพ้คดีของหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้อง อีกทั้งบริษัทยังมีความเห็นที่แตกต่างจากคําพิพากษาในประเด็นข้อเท็จริงและข้อกฎหมายที่สำคัญ โดยบริษัทจะใช้สิทธิอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไปยังศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม: