COVID-19

ประเทศไทยสู้ ๆ! วัคซีนซิโนแวคล็อตใหม่อีก 2 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯแล้ว


วัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่ อีก 2 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความขอให้ประเทศไทยสู้ ๆ

เพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์รายงานถึงการจัดส่งวัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่ให้กับประเทศไทย โดยระบุว่า

วันที่ 23 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคชุดใหม่จำนวน 2 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านโดส วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยสู้ ๆ

วัคซีน1111

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight