The Bangkok Insight

‘อนุทิน’ยกโคราชโมเดล ฉีดวัคซีนโควิด 2 ห้างดัง ปรับใช้จังหวัดอื่น

อนุทินตรวจจุดบริการฉีดวัคซีนโคราช พื้นที่ 2 ห้างสรรพสินค้า วางระบบหมุนเวียนเข้ารับบริการ 600 คนต่อชั่วโมง ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 70% ของประชากร ชื่นชมให้เป็นโมเดลใช้กับจังหวัดอื่น

วัคซีนโควิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโควิดให้กับประชาชน

นายอนุทิน กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโควิดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา และเดอะมอลล์โคราช เป็นที่น่าพอใจมาก ซึ่งเป็นระบบริการนอกสถานพยาบาลที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้วางไว้ โดยได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง โรงพยาบาลจากทุกสังกัดในจังหวัด ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด

พร้อมกับวางระบบ One way เข้าออกทางเดียว ทำให้เกิดการหมุนเวียนของผู้เข้ารับบริการ ไม่แออัด มีความสามารถในการฉีดได้ 600 คนต่อชั่วโมงต่อแห่ง ซึ่งจะให้ระบบนี้เป็นโมเดลหนึ่งที่จะนำมาปรับใช้ยังหน่วยบริการต่างๆ เมื่อวัคซีนมีมากขึ้น พร้อมผลักดันให้ประชาชนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ให้ความร่วมมือพร้อมใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันถ้วนหน้า เช่น จุดบริการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้บริหารจัดการ เปิดบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 รวม 3 วัน มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 10,002 คน

ส่วนที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ก็มีประชาชนหลั่งไหลเข้ารับบริการจำนวนมาก ภาพรวมของจังหวัดมีประชาชนที่ฉีดเข็ม 1 แล้วจำนวน 30,651 คน เข็มที่ 2 จำนวน 19,372 คน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนของวัคซีนที่ได้จัดสรรมา

ในช่วงที่วัคซีนมามากขึ้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวโคราชให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร หรือประมาณ 1,885,023 คน โดยจะฉีดให้ได้วันละประมาณ 30,000 คน

ในส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีอยู่ในระบบประมาณ 11,000 คน จะมีทีมแพทย์ รวมถึงระบบ 3 หมอ คอยดูแลให้เข้าถึงการฉีดวัคซีน หากเป็นไปตามแผน 50 วันจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อยู่ แต่จะไม่มีอาการที่รุนแรง และไม่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ขอให้ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: