ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

โควิดจันทบุรีวันนี้ 8 พ.ค. ติดเพิ่ม 38 ราย ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

ศูนย์ปฏิบัติการโคสิด-19 จังหวัดจันทบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้ (8 พ.ค. ) มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย  และไม่มีผู้เสียชีวิต

โควิดจันทบุรี

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวอัฟริกัน 32 ราย และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวคนไทย 6  ราย 

รวมผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบใหม่ในเดือนเมษายน 406 ราย เป็นคนไทย 315 รายและต่างชาติ 91 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 141 ราย และอยู่ในโรงพยาบาล 265 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี ไม่มีผู้เสียชีวิต

โควิดจันทบุรี

ผู้ติดเชื้อวันนี้ ทั้งหมดอยู่ในอำเภอเมือง ในขณะที่อำเภออื่นไม่พบผู้ติดเชื้อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: