ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

คมนาคมเผยบุคลากรติดโควิด-19 รวม 202 ราย เสียชีวิต 1 ราย เฝ้าระวัง 1,621 คน

กระทรวงคมนาคมรายงานจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของหน่วยงานทั้งหมดกว่า 200 ราย เสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อใหม่วานนี้ 7 ราย  เฝ้าระวังอีกกว่า 1,000 คน

คมนาคมติดโควิด

กระทรวงคมนาคม รายงานยอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด รวม 20 หน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย 8 หน่วยงานราชการ และ 11 รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 112,662 คน (ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)

กระทรวงคมนาคมสรุปรายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน ยอดสะสมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ดังนี้

  • มีผู้ติดเชื้อใหม่ในวันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 7 คน
  • มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 จำนวน 202 คน อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 168 คน หายแล้ว 33 คน และเสียชีวิต 1 คน
  • มีบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และ กระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด จำนวน 1,621 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของบุคลากรทั้งหมด

กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กักตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทันที 14 วัน ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด จึงอาจทำให้ตัวเลขผู้กักตัวมีจำนวนสูง และตามรายงานพบว่าส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อ มีสาเหตุมาจากภายนอกหน่วยงานทั้งสิ้น ไม่มีการระบาดภายในหน่วยงานแต่อย่างใด เนื่องจากมีนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรคทันที

กระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากร และป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูงสุด โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัดในทุกระบบการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม

ทศพร โชคชัยผล