The Bangkok Insight

ไขข้อข้องใจ ทำไมรูดซื้อสินค้าไม่ได้ เงินไม่เข้า ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” เข้าสู่การรับความช่วยเหลือรอบใหม่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยในเดือนมีนาคมนี้จะมีความช่วยเหลือทั้งหมด 11 รายการ โดนเข้าใน 7 วัน เฉพาะวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีความช่วยเหลือโอนเข้าแล้ว 4 รายการ ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่ารูดซื้อสินค้าตามปกติ 200-300 บาท, ค่ารูดซื้อสินค้าเพิ่มเติมงวดสุดท้าย 500 บาท และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บางคนพบปัญหารูดซื้อสินค้าที่ร้านไม่ได้ เงินไม่เข้า ทำให้ต้องควักเงินสดจ่ายแทน The Bangkok Insight จึงได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาฝาก

เงินไม่เข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทำไม “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินไม่เข้า

The Bangkok Insight ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางยืนยันว่า ทางกรมฯ และธนาคารกรุงไทยได้โอนค่ารูดซื้อสินค้า 200-300 บาท และค่ารูดซื้อสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 500 บาทให้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2654 ที่ผ่านมา

ส่วนสาเหตุที่ผู้ถือบัตรฯ หลายคนไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รูดซื้อสินค้าได้นั้น เกิดจากการใช้เงินในบัตรฯ ผิดกระเป๋า เช่น ผู้ถือบัตรฯ ได้รับค่ารูดซื้อสินค้าตามปกติ 200-300 บาทและค่ารูดซื้อสินค้าเพิ่มเติม 500 บาทแล้ว แต่เมื่อร้านค้าคิดเงิน กลับไปดึงเงินจากกระเป๋าเราชนะ ซึ่งผู้ถือบัตรฯ ใช้หมดแล้ว ทำให้ผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถรูดซื้อสินค้าได้

ปัญหานี้เกิดจากปัจจุบันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินรูดซื้อจากหลายโครงการ ได้แก่ วงเงินรูดซื้อตามปกติ 200-300 บาท, วงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาท และวงเงินรูดซื้อจากโครงการเราชนะ ประกอบกับตอนนี้มีร้านค้าสมัครเข้ารับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ร้านค้าใหม่ ๆ เกิดความสับสนในขั้นตอนการรับชำระเงินได้

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ กรมบัญชีกลางแนะนำให้ผู้ถือบัตรฯ ติดต่อไปยัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 02 109 2345 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ เนื่องจากผู้ถือบัตรฯ สามารถสอบถามวงเงินคงเหลือแต่ละกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ทั้งประเภทวงเงินรูดซื้อตามปกติ, วงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาท และวงเงินรูดซื้อเราชนะ ทำให้ไม่สับสนในขณะที่ซื้อสินค้าและสามารถบอกร้านค้าให้ดึงเงินจากกระเป๋าที่ถูกต้องได้

shutterstock 1717630705

ตาราง “ค่ารูดซื้อ” โอนเข้าเดือนมีนาคม 2564

ในเดือนมีนาคม 2564 ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งหมด 11 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าถึง 6 รายการ ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2564

1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท “งวดสุดท้าย”

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2” โดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจำนวน 500 บาทต่อคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1

วันที่ 5 มีนาคม 2564 

3.โครงการเราชนะ งวดที่ 5 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 5 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากนั้นโครงการเราชนะจะโอนเข้าบัตรฯ อย่างต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 

4.โครงการเราชนะ งวดที่ 6 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 6 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

5.โครงการเราชนะ งวดที่ 7 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 7 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 

6.โครงการเราชนะ งวดที่ 8 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นงวดที่ 8 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จำนวน 675-700 บาทต่อคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม