The Bangkok Insight

5 เหตุผล ทำไมชาวรัสเซียสนใจ ‘ลงทุนทองคำ’

ลงทุนทองคำ เป็นคำที่มักได้ยินในยุคตลาดปั่นป่วน จากความผันผวนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดจากโควิด-19 ที่กินระยะเวลายาวนานมาเกือบ 1 ปี ทำให้คน “กล้ากล้ากลัว ๆ” กับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูง อย่างหุ้นและน้ำมัน แต่กลับหันมาสนใจ “ทองคำ” 

ทั้ง ๆ ที่ “ทองคำ” ก็เหมือนสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีขึ้น-ลง ตามแรงซื้อขาย แต่มุมมองต่อ “ทองคำ” ของคนทั่วโลกไม่ต่างกันมากนัก ดังจะเห็นได้จากการสำรวจชาวรัสเซีย ที่หันมาสนใจลงทุนทองคำมากขึ้น แม้คนยังยังรีรอเพื่อรอดูทิศทาง

สภาทองคำโลก สำรวจชาวรัสเซียต่อการลงทุนทองคำ พบว่ากว่าครึ่งกำลังพิจารณาลงทุนในทองคำ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในมูลค่าทองคำจะไม่ลดลงในระยะยาวและมีคามเชื่อมั่นในทองคำมากกว่าค่าเงินรูเบิล

ลงทุนทองคำ

การสำรวจดังกล่าวจากชาวรัสเซียกว่า 2,000 คนผ่านออนไลน์ โดยชาวรัสเซียมองว่าทองคำมีมูลค่าไม่ลดลง ซึ่งนักลงทุนรัสเซียเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว และทองคำยังช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของมูลค่าสินทรัพย์ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเงินตราและต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ดีกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ส่วน 2 ใน 3 ของนักลงทุนที่สำรวจคิดว่าช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคง และชาวรัสเซียยังเห็นว่าทองคำมีความน่าไว้วางใจมากกว่าเงิน “รูเบิล”ของตนเองอีกด้วย

ลงทุนทองคำ

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจ ทองคำยังไม่ได้เป็นแหล่งลงทุนหลักของชาวรัสเซีย แต่มีแนวโน้มากขึ้น เมื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 57% ซึ่งไม่เคยซื้อทองคำเลย ระบุว่ากำลังพิจารณาลงทุนในทองคำ ขณะที่ 22% ลงทุนในทองคำและอีก 20% ไม่สนใจลงทุน

อ่านข่าวเพิ่มเติม