ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

กสทช.ยืดจ่ายค่าไลเซ่นส์ทีวีดิจิทัล-โทรคมนาคม บรรเทาพิษโควิด

บอร์ดกสทช. เห็นใจโควิดพ่นพิษ มีมติขยายเวลาจ่ายค่าไลเซ่นส์ ทีวีดิจิทัล-โทรคมนาคมปี 2563

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กสทช.ออกหลักเกณฑ์ในการให้ขยายชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคมประจำปี 2563 โดยจะนำส่งเพื่อลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นบริษัทที่มีรายได้เกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 50% โดยก้อนแรกให้ชำระภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนอีก 50% ให้ขยายไปชำระในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

สำหรับกลุ่มที่สอง เป็นบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้สิทธิขยายเวลาชำระค่าใบอนุญาตได้ 100% ไปจ่ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่มีรายได้เกินกว่า 1,000 ล้านบาท 9 ราย และผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีรายได้เกินกว่า 1,000 ล้านบาทมีจำนวน 12 ราย

The Bangkok Insight Editorial Team