อดิศร์ ภัทรประสิทธิ์} ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด