บริษัท เอ.เอสแอสโซศซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด