Stock

ผลการดำเนินงาน หุ้นกลุ่มปตท. ครึ่งแรกปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 2565 หุ้นกลุ่ม ปตท. มีทั้งกำไรเพิ่มขึ้น และลดลง กำไรรวมกันกว่า 1.5 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 9.20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

หุ้นในกลุ่มบริษัทปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, GPSC, IRCP, GGC และ OR ประกาศผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 2565 ออกมาครบแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี มีกำไรสุทธิรวมกันกว่า 150,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

วันนี้เราจึงได้สรุปผลการดำเนินงานของหุ้นในเครือปตท. มาให้แบบครบๆ ทุกตัว พร้อมด้วยบทวิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต

หุ้นกลุ่ม ปตท.

หุ้นกลุ่ม ปตท. กับผลกำไรครึ่งปีแรก65

1. หุ้น PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 64,418 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 12.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผลงานดีขึ้นโดยมีปัจจัยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจากการกลั่น (Market GRM) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นมากและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำไรสุทธิจำนวน 64,419 ล้านบาท แบ่งเป็น ผลการดำเนินงานของ ปตท. จำนวน 24% และอีก 76% มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ประกอบด้วย ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 31% ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทย่อยอื่นๆ 17% ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 16% ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกมีสัดส่วนเพียง 12%

2. หุ้น PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 5,600 ล้านบาท ปรับลดลง 84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ความจริงแล้วหากนับเฉพาะกำไรจากผลการดำเนินปกติ PTTGC ถือว่าทำได้ดีขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงมีการรับรู้ผลประกอบการของ allnex แต่อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 2/65 บริษัทผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง (Hedging Loss) 6,236 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรสุทธิครึ่งปีแรกปรับตัวลดลง

3. หุ้น PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 31,119 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 66.65% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณขายเฉลี่ยต่อวันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

4. หุ้น TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 32,510 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 492.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เป็นไตรมาสที่ไทยออยล์ ทำผลงานโดดเด่นเป็นประวัติกาล จึงหนุนให้กำไรครึ่งปีเติบโตอย่างมาก เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศฟื้นตัว และค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ไทยออยล์ บันทึกกำไรจากสต็อกน้ำมัน 7,557 ล้านบาท รวมถึงมีบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น GPSC จำนวน 12,880 ล้านบาท

หุ้นกลุ่ม ปตท.

 

 

5. หุ้น IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 5,334 ล้านบาท ปรับลดลง 47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
IRPC มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ปริมาณขายเพิ่มขึ้น และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) สูงขึ้น แต่ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกที่ลดลง เนื่องจากมีขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) ปรับลดลง

6. หุ้น OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 10,410 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 44.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาพรวมผลการดำเนินงานดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ จากการที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ส่งผลดีต่อให้รายได้กลุ่มธุรกิจ Mobility ส่วนกลุ่มธุรกิจ Global เพิ่มจากปริมาณการขายน้ำมันอากาศยานและน้ำมันเตา ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ก็มีรายได้ขายเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของกลุ่มค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มค้าปลีกอื่นๆ ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาล

หุ้นกลุ่ม ปตท. ยังมีจุดเด่นการลงทุน

7. หุ้น GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 997 ล้านบาท ปรับลดลง 76.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปัจจัยจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในครึ่งแรกของปี ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้กำไรขั้นต้นจากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง และมีปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำลดลงเล็กน้อย

หุ้นกลุ่ม ปตท.

สรุปแล้วถือว่าเป็นช่วงที่ปตท. มีส่วนแบ่งกำไร จากบริษัทในเครือที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ TOP และ PTTEP เนื่องจากทิศทางราคาน้ำมันและค่าการกลั่น แต่แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี อาจจะต้องจับตาธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี ที่น่าจะอ่อนตัวลง และการพลิกกลับเป็นขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน อย่างไรก็ตาม หุ้น กลุ่ม ปตท. ก็ยังมีจุดเด่นการลงทุนในเรื่องธุรกิจที่มีผลกำไรแข็งแกร่ง ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี และราคาหุ้นที่ไม่แพงมากนัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน