Stock

หุ้นน้องใหม่!! ‘ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่’ พลังงานสะอาด เปิดจองซื้อ 9 – 11 ส.ค.นี้

ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ TGE ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 2 บาทต่อหุ้น  เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 บทความนี้ได้สรุป 10 ข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนลงทุนมาฝาก

ในเดือนสิงหาคมนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กำลังจะหุ้นเข้าใหม่ที่น่าสนใจอย่าง บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 2 บาทต่อหุ้น และจะเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 สำหรับใครที่สนใจ บทความนี้ได้สรุป 10 ข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนลงทุนมาฝาก

“ท่าฉาง กรีน” 10 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนลงทุน 

1. จุดเริ่มต้นของ TGE  เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจรใน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในไทย กว่า 1.4 ล้านไร่ ผลผลิต 4 ล้านตันต่อปี กลุ่มบริษัทจึงเห็นโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และได้ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 เพื่อรองรับทะลายปาล์มเปล่า ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานจำนวนมาก

ท่าฉาง กรีน

2. ภาพรวมธุรกิจของ TGE ในปัจจุบัน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 57.7 MW แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า TGE, TPG และ TBP จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW มีสัญญาซื้อขายไฟให้แก่ กฟภ. จำนวน 20.3 MW ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตลอดอายุสัญญาระยะยาว

กลุ่มโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า TES SKW จังหวัดสระแก้ว, โรงไฟฟ้า TES RBR จ.ราชบุรี และโรงไฟฟ้า TES CPN จังหวัดชุมพร กำลังการผลิตรวม 22 MW ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยได้รับคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในปี 2567

3. TGE มีแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยเตรียมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า TES PRI จังหวัดปราจีนบุรี, โรงไฟฟ้า TES CNT จังหวัดชัยนาท, โรงไฟฟ้า TES UBN จังหวัดอุบลราชธานี และโรงไฟฟ้า TES TCN จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าหากได้รับคัดเลือกในในปี 2565 จะเปิด COD ได้ในปี 2569

4. เป้าหมายในอนาคต บริษัทต้องการที่จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเติบโตเพิ่มเป็น 2 เท่า หรือ 100 MW ภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570) และเพิ่มเป็น 4 เท่า หรือ 200 MW ภายใน 10 ปีข้างหน้า (ปี 2565) ด้วยการเน้นลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากขยะ พร้อมต่อยอดธุรกิจไปยังพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

“ท่าฉาง กรีน” กับผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี 

5. ผลประกอบการในช่วงปี 2562-2564 เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้า รายได้จากการขายน้ำและไอน้ำ และรายได้จากการให้บริการกำจัดขยะ ตามโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ

ท่าฉาง กรีน

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/65 มีรายได้รวม 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากช่วงปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากช่วงปีก่อน จากกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่ 23.3% ลดลงเล็กน้อยจาก 27.4% ในช่วงไตรมาส 1/64 เพราะผลกระทบการปิดระบบสายส่งจากการปรับปรุงถนนของกรมทางหลวง จึงไม่สามารถขายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ

6. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ท่าฉาง กรีนข้อมูล ณ ไตรมาส 1/65 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565

7. จุดแข็งที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น
– ความมั่นคงด้านวัตถุดิบและความได้เปรียบด้านต้นทุน เนื่องจากมีผลพลอยได้ที่เป็นทะลายปาล์มเปล่า จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มของกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม รวมถึงการรับซื้อวัตถุดิบชีวมวลหลากหลายประเภทจากเกษตรกรรอบพื้นที่โรงงานอีกด้วย
– การมีเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น เผาได้วัตถุดิบชีวมวลได้หลากหลายชนิด เผาขยะที่มีความชื้นสูงได้

– ทำมาร์จินค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน โดยมี EBITDA ประมาณ 47% เพราะต้นทุนวัตถุดิบต่ำ มีสัญญาขายไฟระยะยาวแบบ Fit และมีรายได้เพิ่มเติมจากการบริหารจัดการขยะ

8. ราคาเสนอขายหุ้น และช่องทางการจองซื้อ
TGE จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 600 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ราคาหุ้นละ 2 บาท เปิดให้จองซื้อในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ท่าฉาง กรีน

9. เงินที่ได้รับจากการระดมทุน ประมาณ 1,200 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 3 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว  ราชบุรี และจังหวัดชุมพร ภายในปี 2565 – 2567 ส่วนที่เหลือจะชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน

10. หุ้น TGE เหมาะกับใคร น่าสนใจแค่ไหน
ส่วนตัวแล้วมองว่านี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยต้องการจะเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเติบโตได้ดีทั้งรายได้และกำไร พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งจากการเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาระยะยาว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ดี จุดที่ต้องระวังคือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จริงอยู่ว่าบริษัทมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น-ระยะยาว แต่คำถามคือจะสามารถทำได้ตามแผนหรือไม่ เพราะคู่แข่งจำนวนมากในธุรกิจโรงไฟฟ้า และหากมีการขยายโรงไฟฟ้าไปยังพื้นที่อื่นๆ จะยังคงรักษาอัตรากำไรระดับสูงได้เหมือนเดิมไหม รวมถึงราคาหุ้น IPO ที่ขายในครั้งนี้ก็ถือ จาก P/E ที่ประมาณ 21 เท่า ทั้งหมดนี้เป็นข้อระวังที่นักลงต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน