Stock

เปิดพอร์ตธุรกิจ ‘CKPower’ ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับภูมิภาค

เปิดพอร์ตธุรกิจ “CKPower” ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำในระดับภูมิภาค มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,900 MW  พร้อมมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (หุ้น CKP) เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power) อย่างแท้จริง เพราะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์ (MW) ส่วนใหญ่กว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมดมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 1,900 MW ส่วนที่เหลือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 238 MW และโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 29 MW

ด้วยเทรนด์การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ตามการขยายตัวของขนาดเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ และธุรกิจใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีบล็อคเชน แต่ขณะเดียวกันก็มีการให้ความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด

CKPower

ทำให้ CKPower กำหนดทิศทางการเติบโตรอบใหม่ มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการพลังงานน้ำ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ CKPower มีความชำนาญและมีข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันอยู่แล้ว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำของ CKPower

ปัจจุบัน CKPower มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,900 MW ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ประเทศลาว กำลังการผลิตติดตั้ง 615 MW เป็นโครงการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 46% คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 283 MW โดยลงทุนผ่าน “บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด” ใน “บริษัท โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 จำกัด” (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าแบบ STORAGE DAM โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้า รวมถึงมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) เริ่ม COD ครั้งแรกเมื่อมกราคม 2556

CKPower

2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ประเทศลาว กำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 MW เป็นโครงการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 42.50% คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 482 MW โดยถือหุ้นใน “บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด” (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าแบบ RUN-OF-RIVER โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 31 ปีนับจากวันเริ่ม COD และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นระยะเวลา 29 ปีนับจากวันเริ่ม COD เริ่ม COD ครั้งแรกเมื่อตุลาคม 2562

CKPower

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ถือเป็นหัวใจสำคัญและรากฐานที่แข็งแกร่งของ CKPower ก็ว่าได้ ซึ่งอนาคต 10 ปีข้างหน้า เทรนด์ของโลกรวมทั้งประเทศไทยจะหันมาใช้ Renewable Energy เป็นแหล่งพลังงานหลัก ดังนั้น ‘พลังน้ำ’ จึงมีความได้เปรียบที่สุดเพราะเป็นพลังงานสะอาด ต้นทุนต่ำ และไม่มีวันหมดไป สามารถตอบเรื่องการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ CKPower กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ไม่สิ้นสุด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน หรือ ESG (Environment, Social and Governance) พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาค

นอกจากนี้ CKPower ยังมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ด้วย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 1 (BIC1) และ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 2 (BIC2) กำลังการผลิตติดตั้งรวมกัน 238 MW ทั้งสองโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้ผู้ประกอบการอื่นๆ

CKPower

และมีโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อีก 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 29 MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง, โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ ซึ่งมีทั้งโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเป็นโครงการที่ขายไฟให้กับภาคเอกชนแบบ Private PPA

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน