ดูหนังออนไลน์
Stock

กัลฟ์ถือ INTUCH รวม 42.25% หลังครบกำหนดระยะเวลาเสนอซื้อ 4 ส.ค.

GULF สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นอินทัช มีผู้เสนอขายรวม 23.32% รวทที่ถืออยู่ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42.25%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (GULT) แจ้งว่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัทอินทรัช โฮลดิ้ง จำกัด (INTUCH) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีผู้แสดงเจตนาขาย 747,874,638 หุ้น คิดเป็น 23.32% จากที่เสนอซื้อทั้งหมด 81.07%

กัลฟ์

เมื่อรวมกับหุ้นที่ GULT ถืออยู่ก่อนทำการเสออซื้อ 606,878,314 หุ้น คิดเป็น 18.93% ทำให้ GULT ถือหุ้นใน INTUCH รวม 42.25%

อ่านข่าวเพิ่มเติม: