ดูหนังออนไลน์
Stock

ตลาดหลักทรัพย์ฯเตือนผู้ลงทุน ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย XPG

XPG ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 

เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อเนื่อง ด้วย P/E และ P/BV สูงที่ 324.85 เท่า และ 5.09 เท่า ตามลำดับ แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด ณ ขณะนี้

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ

Xspring

นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์  อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ) ราคาปิดการซื้อขายภาคเช้าอยู่ที่ 4.68 บาท +21.24% (New high หลังปรับราคาด้วยเครื่องหมาย XR) ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับ 14 ของตลาดที่ 556 ล้านบาท โดยมีบางช่วงของการซื้อขายที่ผันผวนจนขึ้นไปสูงสุดที่ราคา Ceiling และไม่เหลือจำนวนคำสั่งเสนอขาย (offer) ที่ตั้งรอ

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

  • ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ  และ
  • บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ
  • บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

อ่านข่าวเพิ่มเติม: